Vitajte na stránke cirkevného zboru evanjelickej cirkvi v Pozdišovciach

Cirkevný zbor patrí do ECAV na Slovensku

Použite tento priestor pre informovanie návštevníkov o vašej spoločnosti, vašich produktooch / službách / ponuke, personále, čo vás odlišuje od konkurencie. Stačí sa prihlásiť a napísať sem niečo viac o vás.