O nás / Kto sme

Sme (cirkevný zbor )veriaci ľudia, ktorí neustále spoznávajú kto je Boh nad nami, vedľa nás, za nami, pri nás a v nás. On je ten, ktorý prišiel medzi nás na svet, nie pre seba, ale kvôli nám, aby tým vyjadril, že nás veľmi miluje.

 

 

 

 

 

Veríme v Trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého, ako to vyznávame v kresťanskom vyznaní viery Apoštolskom, Nicejskom a Atanáziovom. Vychádzame z učenia Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh. Symbolické knihy považujeme za správny výklad Písma svätého a evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií, ktoré nám svedčia o pôsobení a vykupiteľskom diele Pána Ježiša Krista. Augsburské vyznanie – napísal ho Filip Melanchton, pochádza z roku 1530 a je po Písme svätom základným prameňom našej viery. Podľa neho sa nazývame evanjelici augsburského